Skip to main content

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta – Katedra jazykové přípravy

Název instituce
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Název pracoviště
Katedra jazykové přípravy
Adresa
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
E-mailová adresa
mfkjp@mbox.troja.mff.cuni.cz
Telefonní kontakt
+420951552659
Vize pracoviště

Poskytovat kvalitní jazykovou výuku studentům MFF UK.

Pracoviště zajišťuje výuku
Pracoviště vlastní vybavení
LMS
No
Pracoviště nabízí navíc služby
Pracoviště publikuje
Yes

podle jmen autorů abecedně: Bubeníková Miluša,  Hlavičková Zuzana, Křepinská Alexandra, Mikuláš Martin, Šafařík Luděk, Vachalovská Lenka