Události

Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III

20. 10. 2017 – Konference pořádaná Centrem jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Teaching English for Specific Purposes at Universities

07. 09. 2017 – The Department of Foreign Languages, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology warmly invites you for the conference.

IDT 2017

31. 07. 2017 – XVI. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 31. Juli - 4. August 2017 Fribourg/Freiburg - Schweiz

Setkání v Poděbradech

27. 06. 2017 – V rámci konferenci Výuka a testování produktivních dovedností se v Poděbradech na společném jednání sešli také zástupci jazykových pracovišť sdružených v CASAJC. Z celkového počtu 32 pracovišť jich bylo zastoupeno 15.

Konference v Poděbradech

20. 06. 2017 – Konference s tématem Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích včetně češtiny pro cizince se bude konat ve dnech 20. a 21. 6. 2017 ve studijním středisku ÚJOP UK v Poděbradech.

Setkání rozšířeného výboru CASAJC se zástupci členských pracovišť

20. 06. 2017 – CASAJC využívá pohostinnosti  ÚJOP UK a paralelně s konáním konference: “Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích včetně češtiny pro cizince” si dovoluje pozvat zástupce členských pracovišť CASAJC k diskuzi nad aktuálními tématy jazykového vzdělávání na VŠ a k činnosti CASAJC.

Translatologický kongres

01. 06. 2017 – V dňoch 1.- 2. júna 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bude konať medzinárodný translatologický kongres pod názvom Quo vadis, právny preklad.

Průzkum CASAJC

20. 03. 2017 – V únoru 2017 byl mezi pracovišti CASAJC proveden průzkum struktury jazykové přípravy studentů českých vysokých škol.

6th Bremen Symposion

24. 02. 2017 – The Common European Framework of Reference for Languages: How do we deal with its gaps?

Volby do výboru CASAJC

25. 01. 2017 – Na členské schůzi proběhne také volba nového výboru CASAJC.

Kandidátka pro volby do výboru CASAJC, 25. 1. 2017

25. 01. 2017 – Kandidáti jsou uvedení v abecedním pořadí, pro jejich medailony byl použit text, který zaslali prostřednictvím formuláře pro kandidaturu do výboru CASAJC.