Události

Konference v Bratislavě

02. 06. 2016 – Kvalita vzdelávania na vysokých školách, kterou každé dva připravuje slovenská sekce CASAJC, proběhne v Bratislavě ve dnech 2. a 3. června 2016. Bližší informace získáte na http://www.casajc.sk/