Události

IATEFL LASIG

21. 09. 2018 – Mezinárodní konferenci o autonomním učení pořádá letos Centrum jazykového vzdělávání MU.

Metodologický kurz španělštiny ve Španělsku

09. 07. 2018 – pořádá Jazykové centrum v Granadě ve spolupráci s Instituto Cervantes.

Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII

14. 06. 2018 – Tradiční konference se letos koná na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě.

Workshop Jazykového centra Univerzity Pardubice

12. 06. 2018 – ke sdílení zkušeností s kurzy pro zaměstnance a dalšími formami a metodami jazykového vzdělávání

Den s jazykovým centrem 2018

28. 05. 2018 – Program, materiály a fotografie z metodického semináře Centra jazykové přípravy Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Aktuální trendy ve výuce a testování cizích jazyků v akademickém prostředí

20. 02. 2018 – Jazykové centrum FF UK ve spolupráci s Kabinetem jazykové přípravy FSV UK uspořádalo workshop

Zápisy z jednání členské schůze a výboru CASAJC

05. 02. 2018 – Na webu CASAJC byly zveřejněny zprávy z jednání členské schůze a výboru CASAJC dne 25. 1. 2018 v Brně.

Členská schůze 2018

25. 01. 2018 – Členská schůze se koná v Brně. Pro účastníky je v rámci Týdne CJV připraven také celodenní odborný program. 

Týden CJV 2018

22. 01. 2018 – V týdnu od 22. do 26. ledna proběhne v Brně Týden CJV 2017. Akce je určena ke sdílení zkušeností a získání nových poznatků z oblasti výuky cizích jazyků na vysokých školách.

Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III

20. 10. 2017 – Konference pořádaná Centrem jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Teaching English for Specific Purposes at Universities

07. 09. 2017 – The Department of Foreign Languages, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology warmly invites you for the conference.

IDT 2017

31. 07. 2017 – XVI. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 31. Juli - 4. August 2017 Fribourg/Freiburg - Schweiz

Setkání v Poděbradech

27. 06. 2017 – V rámci konferenci Výuka a testování produktivních dovedností se v Poděbradech na společném jednání sešli také zástupci jazykových pracovišť sdružených v CASAJC. Z celkového počtu 32 pracovišť jich bylo zastoupeno 15.

Konference v Poděbradech

20. 06. 2017 – Konference s tématem Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích včetně češtiny pro cizince se bude konat ve dnech 20. a 21. 6. 2017 ve studijním středisku ÚJOP UK v Poděbradech.

Setkání rozšířeného výboru CASAJC se zástupci členských pracovišť

20. 06. 2017 – CASAJC využívá pohostinnosti  ÚJOP UK a paralelně s konáním konference: “Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích včetně češtiny pro cizince” si dovoluje pozvat zástupce členských pracovišť CASAJC k diskuzi nad aktuálními tématy jazykového vzdělávání na VŠ a k činnosti CASAJC.

Translatologický kongres

01. 06. 2017 – V dňoch 1.- 2. júna 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bude konať medzinárodný translatologický kongres pod názvom Quo vadis, právny preklad.

Průzkum CASAJC

20. 03. 2017 – V únoru 2017 byl mezi pracovišti CASAJC proveden průzkum struktury jazykové přípravy studentů českých vysokých škol.

6th Bremen Symposion

24. 02. 2017 – The Common European Framework of Reference for Languages: How do we deal with its gaps?

Volby do výboru CASAJC

25. 01. 2017 – Na členské schůzi proběhne také volba nového výboru CASAJC.

Kandidátka pro volby do výboru CASAJC, 25. 1. 2017

25. 01. 2017 – Kandidáti jsou uvedení v abecedním pořadí, pro jejich medailony byl použit text, který zaslali prostřednictvím formuláře pro kandidaturu do výboru CASAJC.

Konference CJV UO v Brně

23. 11. 2016 – Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany pořádá mezinárodní konferenci Cizí jazyky v akademickém a profesním vzdělávání.

Konference CercleS

22. 09. 2016 – V Kalábrii se uskuteční XIV. konference CercleS.

Konference v Bratislavě

02. 06. 2016 – Kvalita vzdelávania na vysokých školách, kterou každé dva připravuje slovenská sekce CASAJC, proběhne v Bratislavě ve dnech 2. a 3. června 2016. Bližší informace získáte na http://www.casajc.sk/

CASALC Review, číslo 2/2015-2016

31. 03. 2016 –