Doktorské studium a potřeby výuky cizích jazyků

Výsledky dotazníkového šetření k výuce a hodnocení cizích jazyků v rámci doktorského studia na vysokých školách v České republice 2018

Cílem dotazníkového šetření bylo zmapovat stav a trendy ve výuce a hodnocení cizích jazyků v rámci doktorského studia na vysokých školách. Proběhlo v květnu 2018 a zúčastnilo se ho 20 fakultních/univerzitních pracovišť výuky cizích jazyků v České republice. Zpracované výsledky najdete v podobě tabulek a grafů, poznámky pod grafy pak shrnují nejčastější komentáře účastníků šetření, které popisují v rámci položky Jiné  řešení reagující na unikátní potřeby dané fakulty a jejích oborů.

Doufáme, že se tyto poznatky stanou inspirací pro další směřování jazykových center a zvyšování kvality výuky.

Výsledky dotazníkového šetření Doktorské studium a potřeby výuky cizích jazyků (vloženo 31. 8. 2018)