Workshop Jazykového centra Univerzity Pardubice

ke sdílení zkušeností s kurzy pro zaměstnance a dalšími formami a metodami jazykového vzdělávání

Program workshopu