CASALC Review 2/2017

Editorial Obsah Celé číslo Tiráž Obálka

Kvalita a hodnocení výuky cizích jazyků / Quality and Assessment of Language Teachning

Hanne-Lore Bobáková: Faktory ovlivňující kvalitu výuky cizích jazyků

Mária Šikolová, Ludmila Koláčková, Pavel Svoboda: Introduction to a study of vace validity and concurrent validity of tests in accordance with STANAG 6001

Eva Složilová: Externí standardy a méně běžně vyučované jazyky

Metodologie / Methodology

Esma Asuman Eray: Vocabulaty and comprehension: How much they interact?

Jelena Celunova, Sylva Tvrdíková: Výuka sociokulturní kompetence v hodinách českého jazyka pro cizince

Daniela Kirovska-Simjanoska: Learning English in a culturally diverse classroom - the case of South East European University in Macedonia

Carlos Torres, Marta Hudousková: The rotation of seats in the classroom and the students´ learning 

Vjosa Vela, Teauta Salii: The benefits of being bilingual in the acquistion of English as a foreign language

Hedvika Blahníková: Jazyk vědy ve výuce němčiny ve společném základu u humanitních oborů

Marie Červenková: Převrácená třída: způsob efektivního využití času ve výuce cizího jazyka

Ladislava Dolanová: Rozvoj interkulturní kompetence jako součást výuky cizího jazyka pro neoborové studenty na VŠ se zaměřením na výuku ruštiny

Iveta Macháčková: Comics als didaktisches Medium im Fremdsprachenunterricht (mit Fokus auf dem Deutschunterricht)

Iveta Nováková: Why do border guards need standardized English?

Monika Ševečková: Kreativní lektor znamená kreativní student

ICT ve výuce cizích jazyků / ICT in Foreign Language Teaching

Štěpánka Bilová: Google Docs in language teaching and learning

Hana Katrňáková: Encouragin students´ independence and motivation in a virtual classroom

Marioara Patesan, Alina Balagiu, Dana Zechia: ICT and English teaching

Jaroslava Štefková: E-learning vo vyučovaní cudzích jazykov očami študentov a pedagógov

Božena Džuganová, Anna Barnau: Interactive technologies in foreign language teaching

Recenze / Review

Ivana Mrozková: Překlad jako kulturní transpozice (s překlady próz Juana Ramóna Jiméneze a Nekniho Miyazawy)