CASALC Review 1/2017

Editorial    Obsah   Celé číslo  Tiráž  Obálka

Angličtina pro specifické účely / English for Specific Purposes

Barbora  Benešová, Radmila Holubová, Stanislav Rychtařík: English for porters - ESP curriculum development (empirical study)

Adéla Čuttová: Jazykové vzdělávání a hodnocení znalostí cizích jazyků na École de ľair (empirická studie)

Elena Spirovska Tevdovska: Analysis of ESP assessment modes and selection of grading coponents and criteria (empirical study)

Eva Staňková: Course design in teaching aviation English as EOP (empirical study)

Teresa Geslin, Jamie Rinder, David Tual: Le projet GELS (Global Engineers Language Skills) (empirical study)

Martina Binderová: Príprava učebných materiálov a ich využitie na vyučování odborného cudzieho jazyka pre potreby polície (informativní článek)

Štěpánka Hronová, Oldřich Johannes Petr: Požadovaný profil absolventa na trhu práce imperativem pro kvalitní jazykové vzdělávání na univerzitách (informativní článek)

Galyna Karnatova: Příprava studentů na ústní projev zkoušky podle STANAG 6001 z ruského jazyka

Jelena Ondrejkovičová: vyučovanie odborného cudzieho jazyka a tvorba učebných materiálov na Akadémii ppolicajného zboru v Bratislave (informativní článek)

Ladislav Václavík: To use or not to use: adapting the textbook for the course of English for laboratory technicians (exploratory article)

Dagmar Vrběcká: Guide for authors - English for Medical purposes: Activating teaching methods (exploratory article)

Yona Vrchlabská, Jana Jadrná, Hana Jarošová: K výuce produktivních dovedností v rezortních kurzech francouzského jazyka (informativní článek)

Metodologie / Methodology

Krystyna Heinz, Martina Chýlková: Assessing students´ needs in Engish language teaching (empirical study)

Alena Hradilová: Videokonference a principy zdrořilosti (empirická studie)

Stanislava Jonáková: Projektování jazykového kurikula na fakultách technického zaměření (informativní článek)

Svatava Heinlová: Learning support and testing accommodations for the students with dyslexia with emphasis on English as a foreign language (exploratory article)

Oborová terminologie / Terminology of Specializations

Jérome Boyon: La categorie de "specialite" a l´epoque des lumieres et aujourd´hui (přehledová studie)

Jiří Dvořák a Daniela Dvořáková: Collocability and contextualization in the process of acquiring lexis (theoretical study)

Galina Velikova: Antonyms in the Terminological System of Logistics in English and Bulgarian (exploratory article)

Zprávy / Reports

Šárka Zikešová, Ilona Bourová: "Je mehr Sprachen du sprichst, desto mehr bist du Mensch" - spolupráce německé sekce Jazykového centra UPa a nadace Brücke/MostStiftung Dresden (zpráva)