CASALC Review 3/2016-2017

Editorial    Obsah    Celé číslo    Tiráž

Empirické studie / Empirical Studies

Radoslav Ďurajka: Slovenčina ako cudzí jazyk na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (empirická štúdia)

Lenka Fišerová: Learning styles of university students and language learning: Concepts, recent views and research-based recommendations (empirická studie) 

Zuzana Hrdličková: Constant enrichment of the mental lexicon with new lexis (empirická štúdia)

Petra Laktišová a Daniela Sršníková: Mobilná aplikácia vo vyučování anglického jazyka: risk alebo zisk? (empirická štúdia)

Iveta Nováková: Skúsenosti s využívaním e-learningu v jazykovom vzdelávaní policajtov (empirická štúdia)

Slavka Oriňáková: Analýza problémových javov v slovenskom jazyku v jazykovom prejave ukrajinských študentov (empirická štúdia)

Martina Šindelářová Skupeňová: Visualizing literatury texts in university language courses (empirická studie) 

Silvie Válková a Jana Kořínková: Kvantitativní analýza písemného projevu pokročilých vysokoškolských studentů angličtiny (empirická studie) 

Informativní články / Exploratory Articles

Alena Hradilová: Zajištění dalšího vzdělávání pedagogů CJV MU (informativní článek)

Linda Chmelařová: Language needs analysis of future non-linguistic teachers (informativní článek)

Gabriela Chmelíková a Ľudmila Hurajová: Relections on UNICERT© and new accreditation conditions at STU MTF Trnava (informatívny článok)

Mária Igazová: Excursions as an innovative and motivating tool in teaching and learning foreign languages (informatívny článok)

Jana Tomaščínová: Výuka cizích jazyků v procesu přípravy na právnické povolání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (informativní článek)

Zdenka Uherová: Hodnotenie tvorivosti učiteľa cudzích jazykov (informatívny článok)

 

Jazyková pracoviště / Language Centres

Gabriela Chmelíková: Oddelenie jazykov Pracoviska jazykova a humanitných vied Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave