CASALC Review 3/2016-2017

Editorial    Obsah    Celé číslo    Tiráž

Empirické studie / Empirical Studies

Radoslav Ďurajka: Slovenčina ako cudzí jazyk na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Lenka Fišerová: Learning styles of university students and language learning: Concepts, recent views and research-based recommendations

Zuzana Hrdličková: Constant enrichment of the mental lexicon with new lexis

Petra Laktišová a Daniela Sršníková: Mobilná aplikácia vo vyučování anglického jazyka: risk alebo zisk?

Iveta Nováková: Skúsenosti s využívaním e-learningu v jazykovom vzdelávaní policajtov

Slavka Oriňáková: Analýza problémových javov v slovenskom jazyku v jazykovom prejave ukrajinských študentov

Martina Šindelářová Skupeňová: Visualizing literatury texts in university language courses

Silvie Válková a Jana Kořínková: Kvantitativní analýza písemného projevu pokročilých vysokoškolských studentů angličtiny

 

Informativní články / Exploratory Articles

Alena Hradilová: Zajištění dalšího vzdělávání pedagogů CJV MU

Linda Chmelařová: Language needs analysis of future non-linguistic teachers

Gabriela Chmelíková a Ľudmila Hurajová: Relections on UNICERT© and new accreditation conditions at STU MTF Trnava

Mária Igazová: Excursions as an innovative and motivating tool in teaching and learning foreign languages

Jana Tomaščínová: Výuka cizích jazyků v procesu přípravy na právnické povolání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Zdenka Uherová: Hodnotenie tvorivosti učiteľa cudzích jazykov

 

Jazyková pracoviště / Language Centres

Gabriela Chmelíková: Oddelenie jazykov Pracoviska jazykova a humanitných vied Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave