Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III

Konference pořádaná Centrem jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Webová stránka konference