Průzkum CASAJC

V únoru 2017 byl mezi pracovišti CASAJC proveden průzkum struktury jazykové přípravy studentů českých vysokých škol.

Průzkum se týkal  angličtiny jako prvního cizího jazyka.  Výsledky průzkumu.