E-konference

Elektronická konference "portfolio" dostala svoje jméno v projektu věnovanému impletementaci Evropského jazykového portfolia v roce 2004.  Nyní­ slouží­ jako informační­ médium pro členy CASAJC z České republiky.

Adresa pro zasílání­ příspěvků: portfolio@ff.cuni.cz   

(Než příspěvek odešlete, uvědomte si prosím, že příjemců je automaticky více než 200 v celé ČR)

Do e-konference zapisujeme automaticky všechny členy CASAJC.. Ze zápisu do e-konference pro Vás nevyplývají žádné dodatečné povinnosti. Emailové adresy zadáváme podle přihlášek nových členů. Aby nedocházelo k možnému „zaspamování“ konference, je nastaven přístup pouze těm, jejichž email je v e-konferenci  registrován. Uvádějte pokud možno pracovní e-mailové adresy.

Pro atypické přihlášení­ nebo odhlášení je třeba kontaktovat dr. M. Hanzlí­kovou na UK FF, Praha:  marie.hanzlíková@ff.cuni.cz

E-konference je vedena v českém a slovenském jazyce a je nemoderovaná, proto prosí­me o zachování­ pravidel netikety.