Členské schůze

Zápís I/17 z členské schůze konané 25. 1. 2017 v Brně