Členské schůze

Zápis I/18 z členské schůze konané 25. 1. 2018 v Brně

Zápís I/17 z členské schůze konané 25. 1. 2017 v Brně