Zápisy z jednání výboru

Zápis z jednání výboru před členskou schůzí dne 25. 1. 2017 v Brně

Zápis 1/2017 z jednání výboru po volbě nového výboru CASAJC dne 25. 1. 2017 v Brně

Zápis 2/2017 z jednání výboru dne 16. 2. 2017 v Pardubicích