O časopise

Profil časopisu 

CASALC Review je odborným recenzovaným časopisem, který se věnuje obecným otázkám jazykového vzdělávání na vysokých školách a poskytuje prostor pro sdílení poznatků a zkušeností z výuky cizích jazyků na vysokých školách. Vychází dvakrát ročně,první číslo vyšlo 20. června 2011. V časopise jsou publikovány odborné příspěvky (studie), informativní články, diskusní příspěvky, zprávy a recenze. Do časopisu přispívají specialisté na výuku cizích jazyků z univerzitních pracovišť z České republika i ze Slovenska.

Adresa časopisu

CASALC Review
Centrum jazykového vzdělávání MU 
Žerotínovo nám. 9., 601 77 Brno 
e-mail: casalcreview@centrum.cz

Adresa vydavatele

CASAJC se sídlem  UK v Praze 
FF Jazykove centrum 
Celetna 20,  116 00 Praha 1

 

Redakce a redakční rada:

Pokyny pro autory

Redakce přijímá odborné studie (v rozsahu do 40 000 znaků bez mezer, opatřené abstraktem a klíčovými slovy v jazyce 
příspěvku a v češtině nebo angličtině), informativní články (v rozsahu do 20 000 znaků bez mezer), diskusní příspěvky 
(v rozsahu do 10 000 znaků bez mezer), zprávy, recenze a ostatní příspěvky (v rozsahu do 5 000 znaků bez mezer).
Noví autoři přikládají stručný medailonek.

Příspěvky se zasílají v elektronické formě na adresu casalcreview@centrum.cz

Recenzní řízení

Příspěvky označené autory jako studie procházejí anonymním recenzním řízením (dva recenzenti). Recenzenti sledují 
kvalitu příspěvku z hlediska obsahu i formy. Pokud posoudí příspěvek jako obsahově kvalitní, ale po stránce struktury,
charakteru a rozsahu nikoli jako studii, doporučí redakci publikovat příspěvek v upravené formě, např. jako informační 
článek či diskusní příspěvek. Ostatní příspěvky posuzuje redakce. 

V časopise uveřejňujeme pouze původní práce, které nebyly dosud nikde publikovány a které nejsou postoupeny k publikaci
v jiném časopise či v jiném typu publikace.