Dokumenty

 

Výsledky dotazníkového šetření Doktorské studium a potřeby výuky cizích jazyků (vloženo 31. 8. 2018)

Wulkow X Memorandum (CZ) (vloženo  2. 3. 2018)

Wulkow X Memorandum (EN) (vloženo 2. 3. 2018)

Vyhodnocení průzkumu: Struktura jazykové přípravy studentů českých VŠ v bakalářských a magisterských programech v předmětu angličtina jako první cizí jazyk  (vloženo 20. 3. 2017)

Český jazyk a zahraniční studenti na českých univerzitách - závěrečná zpráva ze sociologického průzkumu   (vloženo 27. 1. 2017)