Členské příspěvky

Informace o placení příspěvku pro ČR poskytne PaedDr. Marta Rybičková,Ph.D., CJV MU, Brno, e-mail: marta.rybickova@cjv.muni.cz.

Členský příspěvek byl schválen na schůzi CASAJC dne 19. 1. 2011 takto:

a) 1500 Kč za pracoviště - vhodné pro katedry a ústavy s více pracovníky.  

b) 300 Kč individuální členství. 

Registraci jednotlivých osob je možno provést přes Registrační formulář.