Členské příspěvky

Informace o placení příspěvku pro ČR poskytne PaedDr. Marta Rybičková,Ph.D., CJV MU, Brno, e-mail: marta.rybickova@cjv.muni.cz.

Členský příspěvek byl schválen na schůzi CASAJC dne 19. 1. 2011 takto:

a) 1500 Kč za pracoviště - vhodné pro katedry a ústavy s více pracovníky

b) 3500 Kč za pracoviště  se statutem "CercleS member"  (1500 + 2000 Kč)

c) 300 Kč individuální členství. 

 

Výše členského příspěvku pro pracoviště se statutem "CercleS member" se řídí výší poplatku stanovenou vedením CercleS. Pro rok 2018 byl poplatek stanoven na 100 EUR, tedy 2600 Kč. 

Aktualizace:

b) 4100 Kč za pracoviště se statutem "CercleS member" (1500 + 2600 Kč)

 

 

Registraci jednotlivých osob je možno provést přes Registrační formulář.