Členská pracoviště

Pracoviště Kontaktní osoba E-mail
Centrum jazykové přípravy PdF OU, Ostrava Mgr. Ivona Cindlerová   ivona.cindlerova@osu.cz
Centrum jazykového vzdělávání  FHS UTB, Zlín Mgr. Věra Kozáková, Ph.D. kozakova@fhs.utb.cz 
Centrum jazykového vzdělávání FF UP, Olomouc PhDr. Jiří Nový, Ph.D. jiri.novy@upol.cz 
Centrum jazykového vzdělávání MU, Brno PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. marta.rybickova@cjv.muni.cz
Centrum jazykového vzdělávání UO, Brno Mgr. Ludmila Koláčková, Ph.D.   ludmila.kolackova@centrum.cz 
Jazykové centrum FF UK, Praha PhDr. Marie Hanzlíková Marie.Hanzlikova@ff.cuni.cz
Jazykové centrum Univerzity Pardubice Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.   andrea.koblizkova@upce.cz
Kabinet cizích jazyků  PF UP, Olomouc Mgr. Lucie Vaňková, Ph.D.  lucie.vankova@upol.cz
Kabinet jazykové přípravy FSV UK, Praha Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.   michaela.klirova@fsv.cuni.cz 
Kabinet lektorských jazyků FPF SU, Opava Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.  gabriela.entlova@fpf.slu.cz 
Katedra cizích jazyků EF TUL, Liberec PhDr. Helena Neumannová, Ph.D.    helena.neumannova@tul.cz 
Katedra cizích jazyků VŠO, Praha PhDr. Mgr. Hana Romová, Ph.D. romova@vso-praha.eu 
Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí ŠAVŠ, Mladá Boleslav Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Lenka.Stejskalova@savs.cz 
Katedra jazykového přípravy MFF UK, Praha PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D. milusab@nbox.troja.mff.cuni.cz 
Katedra jazyků EF JU, České Budějovice Mgr. Dana Špatenková   spatenko@ef.jcu.cz
Katedra jazyků FSV ČVUT, Praha PhDr. Svatava Boboková Bartíková bartikov@fsv.cvut.cz 
Katedra jazyků FJFI UK, Praha Mgr. Hana Čápová capova@fjfi.cvut.cz 
Katedra jazyků PEF ČZU, Praha PhDr. Jitka Prachařová pracharova@pef.czu.cz 
Katedra jazyků VŠFS, Praha Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D. potockyt@seznam.cz
Katedra jazyků VŠCHT, Praha PhDr. Ivana Dolejšová ivana.dolejsova@vscht.cz 
Oddělení jazyků CHF VUT, Brno RNDr. Lenka Fišerová, Ph.D.   buclen@centrum.cz 
Oddělení jazyků PřF JU, České Budějovice Mgr. Klára Pavlínová   kpavlinova@prf.jcu.cz 
Oddělení odborné jazykové přípravy FarmF UK v Hradci Králové Mgr. Zuzana Katerová   katerova@faf.cuni.cz 
Ústav cizích jazyků  LF UK v Plzni Mgr. Alena Holá  hola@lfp.cuni.cz
Ústav cizích jazyků VFU, Brno Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D. schullerovas@vfu.cz 
Ústav dějin lékařství a cízích jazyků 1. LF UK, Praha PhDr. Šárka Blažková-Sršňová, Ph.D sarka.blazkova-srsnova@lf1.cuni.cz 
Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Praha Mgr. Marie Poláčková marie.polackova@ujop.cuni.cz 
Ústav jazykové přípravy ZČU, Plzeň Mgr. Jana Čepičková   jcepicko@ujp.zcu.cz 
Ústav jazyků LF UK v Hradci Králové PhDr. Jan Comorek, Ph.D. ComorekJ@lfhk.cuni.cz 
Ústav společenských věd FaST VUT, Brno Ing. et Ing. Barbara Andrlová   andrlova.b@fce.vutbr.cz 
Vysoká škola polytechnická v Jihlavě Mgr. Ivana Brychtová   ivana.brychtova@vspj.cz