O asociaci

CASAJC (Česká A Slovenská Asociace Jazykových Center) -– angl. CASALC (Czech And Slovak Association of Language Centers)

je členem mezinárodní organizací CercleS (Confédération Européenne des Centres de Langues dans l'Enseignement Supérieur), kam byla přijata na základě rozhodnutí konference CercleS v Antverpách v září 2000 s platností od ledna 2001.

Asociace CercleS byla založena ve Štrasburku v roce 1991 jako konfederace sedmi nezávislých organizací a v současné době sdružuje přes 250 jazykových center v různých institucích vyššího vzdělávání z více než dvaceti zemí Evropy. Zaměřuje se  

CercleS organizuje konference, poskytuje možnosti publikační i možnosti profesionálních výměn nebo školení.

V tomto duchu si  CASAJC si klade za cíl