Výbor CASAJC

Výbor zvolený na členské schůzi 25. 1. 2017

 

Předsedkyně výboru

Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.

andrea.koblizkova@upce.cz

Působí na Univerzitě Pardubice, od r. 2017 je prorektorkou pro rozvoj.

 

 

 

Místopředseda

PhDr. Libor Štěpánek, Ph.D.

libor.stepanek@cjv.muni.cz

Působí na Masarykově univerzitě. Od roku 2015 je ředitelem Centra jazykového vzdělávání.

 

 

 

 

Tajemnice/hospodářka

PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. 

marta.rybickova@cjv.muni.cz

Pracuje jako koordinátorka Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.

 

 

 

 

Členky výboru

Mgr. Ludmila Koláčková, Ph.D.

Ludmila.Kolackova@centrum.cz

Působí ve vysokém vojenském školství, nyní na Univerzitě obrany v Brně jako odborná asistentka Centra jazykové přípravy.

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Mičínová

ivana.micinova@ff.cuni.cz

Působí v Jazykovém centru FFUK v Praze v sekci anglického jazyka.

 

 

 

 

Předsedkyně revizní komise

RNDr. Lenka Fišerová,  Ph.D.

buclen@centrum.cz

Působí na Chemické fakultě VUT Brno.

 

 

 

 

Členky revizní komise

Mgr. Alena Holá

hola@lfp.cuni.cz

Působí jako odborná asistentka Ústavu jazyků LF UK v Plzni, od ledna 2007 je ve funkci vedoucí tohoto ústavu.

 

 

 

 

PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.

milusab@mbox.troja.mff.cuni.cz

Působí jako lektorka angličtiny, je vedoucí katedry jazykové přípravy.

.